ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Λογισμικό IBM SPSS Statistics (νέα ονομασία του SPSS)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας IBM SPSS Statistics για λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP, Vista και 7. Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Αποθηκεύστε το DVD του IBM SPSS Statistics στον υπολογιστή σας (μέγεθος απο 2.2 έως 4.1 GB αναλόγως της έκδοσης).

SPSS Statistics 22 για Windows

SPSS Statistics 22 για Mac, GNU/Linux

SPSS Statistics 21 για Windows

SPSS Statistics 21 για Mac, GNU/Linux

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα εγγραφής DVD από ISO image για να δημιουργήσετε το DVD εγκατάστασης του SPSS v.22. Δύο απο τα πιο διαδεδομένα και δωρεάν προγράματα για τη δημιουργία CD/DVD από ISO image είναι τα CDBurnerXP και ImgBurn. Ακολουθήστε αντίστοιχα τις οδηγίες για CDBurnerXP ή οδηγίες για ImgBurn.

Βήμα 3: Για την εγκατάσταση του λογισμικού απαιτούνται κλειδιά εγκατάστασης, τα οποία μπορείτε να παραλάβετε ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.